Home Giải Pháp Đầu Tư Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Tư Vấn Đầu Tư

Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Tư Vấn Đầu Tư

Home Giải Pháp Đầu Tư Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Tư Vấn Đầu Tư

Dịch Vụ Quản Lý Danh Mục Đầu Tư và Tư Vấn Đầu Tư

by VinaCapital_Admin

Dịch vụ tư vấn và quản lý danh mục đầu tư là Giải pháp đầu tư mà ở đó VinaCapital sẽ xây dựng và quản lý riêng cho mỗi Nhà đầu tư theo một mục tiêu cụ thể, ví dụ như tạo tăng trưởng vốn trong dài hạn, tạo thu nhập ổn định và bảo toàn vốn, hoặc kết hợp cả hai.

Mỗi khách hàng sở hữu danh mục của mình thông qua một tài khoản lưu ký riêng biệt do khách hàng đứng tên (hay do VinaCapital đứng tên theo ủy quyền của khách hàng), và tài khoản này sẽ được ngân hàng lưu ký độc lập giám sát bảo hộ.

Mỗi danh mục đầu tư thường bao gồm Cổ phiếu và Trái phiếu và có thể bao gồm các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của từng khách hàng.

Mọi danh mục đều hướng đến một mục đích chung là mang đến sự an tâm và kiến tạo sự thịnh vượng cho chủ nhân.

 • Trái phiếu và công cụ cho vay
 • Cổ phiếu (OTC, niêm yết)
 • Công cụ tiền gửi & giấy tờ có giá trị
 • Cổ phần hóa & IPO
 • Hình thức khác (trực tiếp hoặc gián tiếp)

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC

Lợi nhuận đầu tư hấp dẫn: Khả năng đạt lợi nhuận cao hơn lãi suất tiết kiệm (tùy theo mức chấp nhận rủi ro của khách hàng).

Thiết kế riêng: Danh mục đầu tư được xây dựng riêng cho từng khách hàng.

Kinh nghiệm đầu tư: Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) và VinaCapital Group (VCG) có kinh nghiệm tạo ra lợi nhuận đầu tư cao hơn so với thị trường với cùng một mức độ rủi ro.

An toàn: Danh mục được giám sát bảo hộ của tổ chức lưu ký độc lập.

Sở hữu trực tiếp tài sản: Khách hàng sở hữu trực tiếp tài sản trong tài khoản lưu ký.

Không hạn chế: Được quyền ngưng sử dụng VIPS bất kỳ lúc nào mà không chịu phí phạt.

Linh hoạt trong đầu tư: Góp vốn bất cứ lúc nào và rút vốn không chịu phí phạt.

Phí quản lý hợp lý: Một phí quản lý duy nhất dựa trên giá trị tài khoản và kết quả đầu tư.

GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT

 • Dành riêng cho khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân VIP.
 • Có nhu cầu sử dụng công ty quản lý đầu tư chuyên nghiệp.
 • Quản lý đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược cho khách hàng VIP.
 • Quản lý các khoản đầu tư nắm giữ đa số và đầu tư chi phối cho chủ doanh nghiệp.
 • Quản lý các khoản đầu tư cá nhân khác.
 • Quản lý đầu tư vốn thặng dư và tài sản cho các định chế tài chính theo phương pháp AM hoặc ALM.
 • Quản lý các đầu tư cho quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển và quỹ hưu trí.
 • Quản lý đầu tư tài chính và đầu tư chiến lược cho doanh nghiệp.
Trong tất cả các hành động, và nhất là trong dịch vụ tư vấn quản lý đầu tư cho khách hàng, VinaCapital đặt trên hết sự chuyên nghiệp, tính minh bạch và đạo đức nghề nhiệp đối với từng khách hàng.
 • Luôn trung thành, công tâm, quan tâm và lo lắng cho quyền lợi của khách hàng; khi có mâu thuẫn lợi ích, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết
 • Luôn sâu sát, cẩn trọng, độc lập khách quan trong công tác nghiên cứu phân tích và ra quyết định đầu tư
 • Làm việc chăm chỉ và không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn nhằm phục vụ khách hàng và xây dựng công ty

SẢN PHẨM CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Dành cho Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong trung và dài hạn

Dành cho Nhà đầu thận trọng với mức đầu an toàn cáo lợi nhuận kỳ vọng ổn định

Dành cho Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư với số vốn lớn và thời gian nắm giữ dài hạn