Home Giải Pháp Đầu Tư

Giải Pháp Đầu Tư

Home Giải Pháp Đầu Tư

Giải Pháp Đầu Tư

by VinaCapital_Admin

Dành cho Nhà đầu khẩu vị rủi ro cao mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong trung dài hạn

Xem thêm

VinaCapital sẽ xây dựng quản danh mục đầu cho từng Nhà đầu riêng biệt theo từng mục tiêu cụ thể

Xem thêm

Dành cho Nhà đầu thận trọng với mức đầu an toàn cáo lợi nhuận kỳ vọng ổn định

Xem thêm

Dành cho Nhà đầu khẩu vị rủi ro cao mong muốn tối đa hóa lợi nhuận trong trung dài hạn

Xem thêm

Nhà đầu tư cùng góp vốn

Quỹ Mở được quản lý chuyên nghiệp

Đem lại giá trị cho Nhà đầu tư

Đầu tư có chọn lọc vào Trái phiếu, Cổ phiếu hoặc các giấy tờ có giá trị khác

Chú thích: 

1. Chứng chỉ Quỹ: là chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ đại diện cho Quỹ phát hành
2. Quỹ mở: là Quỹ đại chúng mà Chứng Chỉ Quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của Nhà đầu tư

VÌ SAO TÔI NÊN CHỌN ÐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ?

Phù hợp với khả năng tài chính.

Cơ hội lợi nhuận hấp dẫn.

Thanh khoản cao.

Giảm rủi ro nhờ đa dạng hóa đầu tư.

Thông tin minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.