Home Dành cho nhà đầu tư Công bố thông tin

Công bố thông tin

Home Dành cho nhà đầu tư Công bố thông tin

Công bố thông tin

by VinaCapital_Admin

Công bố thông tin

VinaCapital_Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018August 14, 2018

VinaCapital - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2018August 14, 2018

VinaCapital – Thu Ngo Gui Nha Dau TuAugust 10, 2018

VinaCapital – Thư xác nhận kiểm toán của quỹ ngày 26/06/2018June 27, 2018

VinaCapital_UBCKNN chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện tại Hà NộiMay 30, 2018

VinaCapital - CBTT Tăng Vốn Điều Lệ Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapitalMay 4, 2018

VinaCapital - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017May 2, 2018

VinaCapital - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017May 2, 2018

VinaCapital - Báo cáo tài chính Quý I/2018 - Bản Thuyết minhApril 20, 2018

VinaCapital - Báo cáo tài chính Quý I/2018April 20, 2018

VinaCapital - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017April 19, 2018

VinaCapital - Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017April 9, 2018

VinaCapital - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VinaCapital - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VEOF - Người nội bộ hoàn tất việc mua CCQ - Nguyễn Thị Xuân Dung 13/03/2018March 13, 2018

VESAF - Người nội bộ hoàn tất việc bán CCQ - Hồ Thị Mỹ Diễm 08/03/2018March 8, 2018

VEOF - Người nội bộ đăng ký mua CCQ - Nguyễn Thị Xuân Dung 05/03/2018March 5, 2018

VFF - Người nội bộ hoàn tất mua - Nguyễn Thị Thái Thuận - 07.02.2018February 27, 2018

VEOF - Người nội bộ hoàn tất mua chứng chỉ Quỹ - Nguyễn Thị Thái Thuận- 07.02.2018February 27, 2018

TT155_PL10 - CBTT truoc giao dich CCQ VESAF cua nguoi noi bo - Ho Thi My DiemFebruary 27, 2018

VinaCapital - Thông báo kết thúc hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán Trần Văn MẫnFebruary 23, 2018

TT155_PL12_Result of internal person's transaction_Thai_VFF_20180207February 9, 2018

TT155_PL12_Result of internal person's transaction_Thai_VEOF_20180207February 9, 2018

TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VFF_20180206February 2, 2018

TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VEOF_20180206February 2, 2018

VinaCapital - Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởngJanuary 25, 2018

VinaCapital - CBTT bổ nhiệm Kế toán trưởngJanuary 25, 2018

VinaCapital - Giải trình Báo cáo tài chính Q4.2017January 22, 2018

VinaCapital - Báo cáo tài chính Q4.2017January 22, 2018

VinaCapital - Biên Bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017December 15, 2017

VinaCapital - Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 15/12/2017December 15, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổiDecember 1, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Thư mời họp lần 2 - ENDecember 1, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Thư mời họp lần 2 - VNDecember 1, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Chương trình họp lần 2December 1, 2017

VinaCapital - Biên bản họp lần thứ nhất Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017November 16, 2017

VinaCapital - Báo cáo tài chính Qúy 3/2017November 2, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Chương trình họpOctober 26, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Tóm tắt sửa đổi Điều lệ Công tyOctober 26, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Thư mời họp - ENOctober 26, 2017

VinaCapital - ĐHĐCĐ Bất thường lần II/2017 - Thư mời họp - VNOctober 26, 2017

VinaCapital - Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ngày 15/3/2017October 24, 2017

VESAF - Bản cáo bạch thay đổi lần I - 20/10/2017October 20, 2017

VESAF - Thông báo thay đổi bản cáo bạch lần IOctober 20, 2017

VinaCapital - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017October 20, 2017

VinaCapital - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2017October 17, 2017

VinaCapital - Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017October 17, 2017

VinaCapital - Giải trình báo cáo tài chính Quý II 2017October 17, 2017

VinaCapital - Báo cáo tài chính Quý II năm 2017October 17, 2017

VinaCapital - Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tinAugust 31, 2017

VinaCapital - Quyết định thay đổi Người điều hành Quỹ VFFAugust 31, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016May 25, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016May 25, 2017

VinaWealth – Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 điều chỉnh và giải trình đính kèmMay 24, 2017

VinaWealth – Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 điều chỉnh và giải trình đính kèmMay 24, 2017

CBTT - VinaWealth - Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông công ty đã hoàn tấtMay 11, 2017

CBTT - VinaWealth - Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông công ty đã hoàn tấtMay 11, 2017

CBTT - VinaWealth - UBCKNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của VinaWealthMay 5, 2017

CBTT - VinaWealth - UBCKNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của VinaWealthMay 5, 2017

CBTT - VinaWealth - Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016April 28, 2017

CBTT - VinaWealth - Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016April 28, 2017

CBTT - VinaWealth - Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để thay đổi điều lệ Công tyApril 28, 2017

CBTT - VinaWealth - Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để thay đổi điều lệ Công tyApril 28, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (điều chỉnh sau CBTT)April 27, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (điều chỉnh sau CBTT)April 27, 2017

VNW - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016April 27, 2017

VNW - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016April 27, 2017

CBTT - VESAF - Giấy phép thành lập quỹApril 21, 2017

CBTT - VESAF - Giấy phép thành lập quỹApril 21, 2017

VinaWealth - CBTT - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 điều chỉnhApril 19, 2017

VinaWealth - CBTT - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 điều chỉnhApril 19, 2017

CBTT - VNW - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016April 4, 2017

CBTT - VNW - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016April 4, 2017

CBTT - VFF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VFF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VEOF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VEOF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016March 31, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2016March 31, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2016March 31, 2017

Vinawealth - Financial Statements 2016March 31, 2017

Vinawealth - Financial Statements 2016March 31, 2017

VESAF - Thông báo kết thúc chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúngMarch 30, 2017

VESAF - Thông báo kết thúc chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúngMarch 30, 2017

VESAF - Ban cao bach tom tatFebruary 13, 2017

VESAF - Ban cao bach tom tatFebruary 13, 2017

VESAF - Bản cáo bạchFebruary 10, 2017

VESAF - Bản cáo bạchFebruary 10, 2017

CBTT - VESAF - Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúngFebruary 10, 2017

CBTT - VESAF - Thông báo phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúngFebruary 10, 2017

CBTT - Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOFNovember 17, 2016

CBTT - Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOFNovember 17, 2016

CBTT - VNW - Nghị quyết HĐQT thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công tyNovember 1, 2016

CBTT - VNW - Nghị quyết HĐQT thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công tyNovember 1, 2016

CBTT - VFF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VFFOctober 7, 2016

CBTT - VFF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VFFOctober 7, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VEOFOctober 7, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VEOFOctober 7, 2016

CBTT - VNW - Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự Kiểm toán Nội bộSeptember 27, 2016

CBTT - VNW - Nghị quyết HĐQT thay đổi nhân sự Kiểm toán Nội bộSeptember 27, 2016

CBTT - VNW - Quyết định Bãi nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởngSeptember 27, 2016

CBTT - VNW - Quyết định Bãi nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởngSeptember 27, 2016

CBTT - VEOF - Điều lệ Quỹ (sửa đổi lần 3) - Tháng 8 năm 2016August 22, 2016

CBTT - VEOF - Điều lệ Quỹ (sửa đổi lần 3) - Tháng 8 năm 2016August 22, 2016

CBTT - VEOF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VEOF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VFF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VFF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VEOF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VEOF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VFF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

Vinawealth HY report 2016 - VAS - VN_signed (2)August 15, 2016

Vinawealth HY report 2016 - VAS - VN_signed (2)August 15, 2016

CBTT - VNW - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét - Bán niên 2016August 15, 2016

CBTT - VNW - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã soát xét - Bán niên 2016August 15, 2016

CBTT - VFF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - VFF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ VFFJuly 1, 2016

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ VEOFJuly 1, 2016

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ VEOFJuly 1, 2016

VFF - Dieu le Quy - Sua doi lan 4April 22, 2016

VFF - Dieu le Quy - Sua doi lan 4April 22, 2016

VEOF - Dieu le Quy - Sua doi lan 2April 22, 2016

VEOF - Dieu le Quy - Sua doi lan 2April 22, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

BC Ty le an toan von da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth - 2015March 30, 2016

BC Ty le an toan von da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth - 2015March 30, 2016

BCTC da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth - 2015March 30, 2016

BCTC da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth - 2015March 30, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VFFFebruary 5, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VFFFebruary 5, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VEOFFebruary 5, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VEOFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VFFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VFFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VEOFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VEOFFebruary 5, 2016

Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh 2015December 18, 2015

Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh 2015December 18, 2015

20151105 - CBTT - Thay doi ke toan truong_signedNovember 5, 2015

20151105 - CBTT - Thay doi ke toan truong_signedNovember 5, 2015

20151101VNW - Mien nhiem KTT_signedNovember 5, 2015

20151102VNW - Bo nhiem KTT_signedNovember 5, 2015

20151101VNW - Mien nhiem KTT_signedNovember 5, 2015

20151102VNW - Bo nhiem KTT_signedNovember 5, 2015

20151026 - Uy Quyen CBTT-VHV_signedOctober 29, 2015

20151026 - Uy Quyen CBTT-VHV_signedOctober 29, 2015

20151026 - Mau thong tin tong quat ve cong ty_signedOctober 29, 2015

20151026 - Mau thong tin tong quat ve cong ty_signedOctober 29, 2015

Công bố thông tin về thay đổi Ngân hàng Giám sát và lưu kýOctober 5, 2015

Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹOctober 5, 2015

Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹOctober 5, 2015

20150519 CV 150502 VNW - CBTT ve viec bo nhiem Tong giam doc VNWMay 19, 2015

20150519 CV 150502 VNW - CBTT ve viec bo nhiem Tong giam doc VNWMay 19, 2015

20150126 - Uy quyen nguoi thuc hien CBTTJanuary 29, 2015

20150126 - Uy quyen nguoi thuc hien CBTTJanuary 29, 2015

20141010 - VinaWealth Thay doi dia diem tru so chinhOctober 13, 2014

20141010 - VinaWealth Thay doi dia diem tru so chinhOctober 13, 2014

20140802 - VinaWealth - bo nhiem va thay doi NV KSNBSeptember 26, 2014

20140702 - Thanh lap Quy Co phieu Hung Thinh VinaWealth VEOFSeptember 26, 2014

20140609 - VinaWealth Thay doi Nguoi dai dien theo phap luatSeptember 26, 2014

20140320 - VinaWealth Thay đổi thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ công tySeptember 26, 2014

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2018September 10, 2018

VFF - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ - Bán niên 2018 - PL28August 24, 2018

VFF_Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018August 14, 2018

VFF_ThongKePhiGiaoDich_QuyMo_PL27_TT183_BanNien_2018August 10, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_BanNien_2018August 10, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2018August 7, 2018

VFF_Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch_20180730August 2, 2018

VFF_Bản cáo bạch thay đổi_20180731August 1, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_02_2018July 20, 2018

VFF_BCHoatDongVay.QuyMo.PL31.TT183_BCQuy_02_2018July 20, 2018

VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2018July 20, 2018

VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2018July 20, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2018July 6, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2018June 7, 2018

VFF_Điều Lệ Quỹ Sửa Đổi Lần 6 - 31/05/2018June 6, 2018

VFF_Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2017 31/05/2018June 1, 2018

VFF_20180531_Biên Bản họp đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 lần 2June 1, 2018

VFF - Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư năm 2017 lần 2May 17, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2018May 8, 2018

VFF - Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm 2017 lần 1April 26, 2018

VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2018April 17, 2018

VFF_BCHoatDongVay.QuyMo.PL31.TT183_BCQuy_01_2018April 17, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_01_2018April 17, 2018

VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2018April 17, 2018

VFF - Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017April 13, 2018

VFF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ - Nguyễn Thị Thái Thuận 20180409 (signed)April 9, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2018April 6, 2018

VFF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VFF - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017March 16, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2018March 7, 2018

VFF - Người nội bộ hoàn tất mua - Nguyễn Thị Thái Thuận - 07.02.2018February 27, 2018

TT155_PL12_Result of internal person's transaction_Thai_VFF_20180207February 9, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2018February 7, 2018

TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VFF_20180206February 2, 2018

VFF_BCHoatDongVay.QuyMo.PL31.TT183_BCQuy_04_2017January 22, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_04_2017January 22, 2018

VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_04_2017January 22, 2018

VFF_BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_04_2017January 22, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_12_2017January 8, 2018

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_11_2017December 8, 2017

VFF - Điều lệ sửa đổi lần 5 - 31 Aug 2017November 20, 2017

VFF – Bản Cáo BạchNovember 10, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017November 7, 2017

VFF_PL28_Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy_Ban nien 2017_signedNovember 6, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_02_2017 FMSNovember 6, 2017

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2017November 6, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2017November 6, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2017November 6, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2017November 6, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2017November 6, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VFF - BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VFF - BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2017October 17, 2017

VFF - Bao cao tai chinh soat xet ban nien 2017October 17, 2017

VFF - ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017October 17, 2017

VFF - BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017October 17, 2017

VFF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2017October 6, 2017

VFF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_08_2017September 8, 2017

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017September 8, 2017

VFF - Thông báo không thay đổi Điều lệ Quỹ do không tăng tần suất giao dịch theo NQ ĐH NĐT thường niên 2017September 1, 2017

VFF - Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch QuỹSeptember 1, 2017

VinaCapital - Quyết định thay đổi Người điều hành Quỹ VFFAugust 31, 2017

VFF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý II/2015May 25, 2017

VFF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý II/2015May 25, 2017

VFF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

VFF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

VFF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

VFF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - tháng 04/2017May 9, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - tháng 04/2017May 9, 2017

CBTT - VFF - Thông báo họp Đại hội Nhà đầu tư thương niên năm 2016 lần thứ 2April 27, 2017

CBTT - VFF - Thông báo họp Đại hội Nhà đầu tư thương niên năm 2016 lần thứ 2April 27, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VFF - Thuyết minh báo cáo tài chính - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VFF - Thuyết minh báo cáo tài chính - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo giám sát - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo giám sát - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VFF - Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016- lần thứ 1April 21, 2017

CBTT - VFF - Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016- lần thứ 1April 21, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 3/2016April 10, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 3/2016April 10, 2017

CBTT - VFF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VFF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở năm 2016 - PL28/TT183March 31, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở năm 2016 - PL28/TT183March 31, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016March 31, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 2/2017March 7, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 2/2017March 7, 2017

CBTT - VFF - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2016February 22, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - Quý IV/2016February 10, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - Quý IV/2016February 10, 2017

VFF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - quý IV năm 2016January 21, 2017

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 11 năm 2016December 7, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 11 năm 2016December 7, 2016

CBTT - Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOFNovember 17, 2016

CBTT - Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOFNovember 17, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 10 năm 2016November 7, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 10 năm 2016November 7, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý III năm 2016October 24, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý III năm 2016October 24, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 9 năm 2016October 7, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 9 năm 2016October 7, 2016

CBTT - VFF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VFFOctober 7, 2016

CBTT - VFF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VFFOctober 7, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định ký hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 8 năm 2016September 9, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định ký hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 8 năm 2016September 9, 2016

CBTT - VFF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VFF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VFF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo Tài chính Bán niên đã Soát xét - Bán niên 2016August 15, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo Tài chính Bán niên đã Soát xét - Bán niên 2016August 15, 2016

VVF Factsheet - July 2016August 8, 2016

VVF Factsheet - July 2016August 8, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 07 năm 2016August 5, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 07 năm 2016August 5, 2016

CBTT - VFF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - VFF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/183 - Quý 02 năm 2016July 20, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/183 - Quý 02 năm 2016July 20, 2016

CBTT - VFF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 6/2016July 9, 2016

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ VFFJuly 1, 2016

VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2016June 6, 2016

VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2016June 6, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_01_2016June 6, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu.QuyMo.PL34.TT183_BCQuy_01_2016June 6, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2016May 10, 2016

VFF - Dieu le Quy - Sua doi lan 4April 22, 2016

VFF - Dieu le Quy - Sua doi lan 4April 22, 2016

20160419 - Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2015 - VFF_signedApril 20, 2016

20160419 - Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2015 - VFF_signedApril 20, 2016

20160419 - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2015 - VFF_signedApril 20, 2016

20160419 - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2015 - VFF_signedApril 20, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2016April 14, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2016April 14, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

VFF - Tai lieu Dai hoi Nha Dau tu 2015- CBTTApril 7, 2016

VFF - Tai lieu Dai hoi Nha Dau tu 2015- CBTTApril 7, 2016

Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy - Quy VFF - 2015March 30, 2016

Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy - Quy VFF - 2015March 30, 2016

BCTC da kiem toan Quy Dau tu Trai phieu Bao Thinh VinaWealth VFF - 2015March 30, 2016

BCTC da kiem toan Quy Dau tu Trai phieu Bao Thinh VinaWealth VFF - 2015March 30, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

VFF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VFFFebruary 5, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VFFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VFFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VFFFebruary 5, 2016

VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư - PL34 - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VFF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư - PL34 - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VFF - Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quỹ mở - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VFF - Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quỹ mở - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

Bao Cao Dinh Ky Hoat Dong Dau Tu-PL34-TT183 thang 12 2015January 12, 2016

Bao Cao Dinh Ky Hoat Dong Dau Tu-PL34-TT183 thang 12 2015January 12, 2016

Thong bao cap nhat thong tin BCB Quy VFFJanuary 6, 2016

Thong bao cap nhat thong tin BCB Quy VFFJanuary 6, 2016

Công bố thông tin về thay đổi Ngân hàng Giám sát và lưu kýOctober 5, 2015

Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹOctober 5, 2015

Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹOctober 5, 2015

20150630_Bao cao ban nien 2015August 13, 2015

20150630_Bao cao ban nien 2015August 13, 2015

20150805_Nghi_Quyet_Lay y kien NDT bang Van ban_VFF_signedAugust 6, 2015

20150805_Nghi_Quyet_Lay y kien NDT bang Van ban_VFF_signedAugust 6, 2015

Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien lay y kien bang van ban - VFFJuly 1, 2015

Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien lay y kien bang van ban - VFFJuly 1, 2015

VFF - Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2014April 16, 2015

VFF - Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2014April 16, 2015

VFF - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2014April 16, 2015

VFF - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2014April 16, 2015

VFF bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toanMarch 31, 2015

VFF bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toanMarch 31, 2015

VFF Audited FS 2014March 31, 2015

VFF Audited FS 2014March 31, 2015

VFF GIM 2014 - Thư mời và Giấy ủy quyềnMarch 26, 2015

VFF GIM 2014 - Thư mời và Giấy ủy quyềnMarch 26, 2015

VFF GIM 2014 - Invitation letter and Letter of AuthorizationMarch 26, 2015

VFF GIM 2014 - Invitation letter and Letter of AuthorizationMarch 26, 2015

VFF GIM 2014 - Chương trình họpMarch 26, 2015

VFF GIM 2014 - Chương trình họpMarch 26, 2015

THÔNG BÁO DAI HOI NHA DAU TU - VFFMarch 26, 2015

THÔNG BÁO DAI HOI NHA DAU TU - VFFMarch 26, 2015

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội nhà đầu tư 2014 - VFFFebruary 13, 2015

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội nhà đầu tư 2014 - VFFFebruary 13, 2015

20141118_CBTT_thay_doi_nguoi_dieu_hanh_quy_VFFNovember 19, 2014

20141118_CBTT_thay_doi_nguoi_dieu_hanh_quy_VFFNovember 19, 2014

20140801 - CBTT bo nhiem NV dieu hanh quy VFFSeptember 26, 2014

20140731 - VFF Bao cao ban nienSeptember 26, 2014

20140326 - VFF Ban cao bach sua doiSeptember 26, 2014

20140326 - VFF CBTT DLQ sua doi tom tatSeptember 26, 2014

20140326 - VFF CBTT Bien ban va Nghi Quyet DHCDSeptember 26, 2014

20140425 - CBTT thay doi thanh vien Ban dai dien quy VFFSeptember 26, 2014

20140328 - TB thay doi nguoi dieu hanh quy VFFSeptember 26, 2014

20140325 - VFF - BCTC kiem toan 2013September 26, 2014

20140305 - TB thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2013 của Quỹ VFFSeptember 26, 2014

20140303 - VFF DHCD 2013 - thong bao thuc hien quyenSeptember 26, 2014

20131219 - Ke hoach giao dich quy VFF nam 2014September 26, 2014

20140630_PL28_bao_cao_tong_ket_hoat_dong_quy_VFF_6_thang_dau_nam_ 2014_final-1August 21, 2014

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2018September 10, 2018

VEOF - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ - Bán niên 2018 - PL28August 24, 2018

VEOF_CBTT đăng ký giao dịch mua của Nhà Đầu tư Nguyễn Thị Thái ThuậnAugust 17, 2018

VEOF_Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018August 14, 2018

VEOF_ThongKePhiGiaoDich_PL27_TT183_BAN NIEN_2018August 10, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_BanNien_2018August 10, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2018August 7, 2018

VEOF_VFF_Tóm tắt thay đổi Bản cáo bạch_20180730August 1, 2018

VEOF_Bản cáo bạch thay đổi_20180731August 1, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_02_2018July 20, 2018

VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_02_2018July 20, 2018

VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2018July 20, 2018

VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2018July 20, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2018July 6, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2018June 7, 2018

VEOF_Điều Lệ Quỹ Sửa Đổi Lần 4 - 31/05/2018June 6, 2018

VEOF_Nghị quyết Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2017June 1, 2018

VEOF_Biên Bản họp đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 lần 2_31/05/2018June 1, 2018

VEOF_Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư năm 2017 lần 2May 17, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2018May 8, 2018

VEOF - Báo cáo kết quả giao dịch của NĐT nội bộ Nguyễn Thị Thái Thuận - 27/04/2018May 2, 2018

VEOF_Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên 2017 lần 1April 26, 2018

VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2018April 18, 2018

VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_01_2018April 18, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_01_2018April 18, 2018

VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2018April 18, 2018

VEOF_Thông báo và tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017April 13, 2018

VEOF - Thông báo giao dịch CCQ của người nội bộ - Nguyễn Thị Thái Thuận 20180409 (Signed)April 9, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2018April 6, 2018

VEOF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VEOF - Bản cáo bạch sửa đổi - 16/03/2018March 19, 2018

VEOF - Tóm tắt bản cáo bạch sửa đổi - 16/03/2018March 19, 2018

VEOF - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017March 16, 2018

VEOF - Người nội bộ hoàn tất việc mua CCQ - Nguyễn Thị Xuân Dung 13/03/2018March 13, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2018March 7, 2018

VEOF - Người nội bộ đăng ký mua CCQ - Nguyễn Thị Xuân Dung 05/03/2018March 5, 2018

TT155_PL12_Result of internal person's transaction_Thai_VEOF_20180207February 9, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2018February 7, 2018

TT155_PL10_Transaction of internal person_Thai_VEOF_20180206February 2, 2018

VEOF - Quyết định bổ nhiệm người điều hành Quỹ Trần Thảo NguyênJanuary 25, 2018

VEOF - CBTT bổ nhiệm người điều hành Quỹ Trần Thảo NguyênJanuary 25, 2018

VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_04_2017January 22, 2018

VEOF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_04_2017January 22, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_04_2017January 22, 2018

VEOF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_04_2017January 22, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_12_2017January 8, 2018

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_11_2017December 8, 2017

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017November 7, 2017

VEOF - ThongKePhiGiaoDich_PL27_TT183_BAN NIEN_2017November 6, 2017

VEOF - PL28_Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy_Ban nien 2017_signedNovember 6, 2017

VEOF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_02_2017 FMSNovember 6, 2017

VEOF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2017November 6, 2017

VEOF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2017November 6, 2017

VEOF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2017November 6, 2017

VEOF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2017October 19, 2017

VEOF - ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VEOF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2017October 19, 2017

VEOF - Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017October 17, 2017

VEOF - ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017October 17, 2017

VEOF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2017October 17, 2017

VEOF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2017October 17, 2017

VEOF - HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_09_2017October 6, 2017

VEOF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2017October 6, 2017

VEOF - HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_08_2017September 8, 2017

VEOF- BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017September 8, 2017

VEOF - Tóm tắt thay đổi bản cáo bạch QuỹSeptember 1, 2017

VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - tháng 05/2017June 7, 2017

VEOF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

VEOF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

VEOF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

VEOF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016 (lần 2)May 20, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - tháng 04/2017May 9, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - tháng 04/2017May 9, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - Quý I/2017April 21, 2017

VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2017April 21, 2017

VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2017April 21, 2017

VEOF - Báo cáo Giám sát - Quý I/2017April 21, 2017

VEOF - Báo cáo Giám sát - Quý I/2017April 21, 2017

CBTT - VEOF - Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016- lần thứ 1April 21, 2017

CBTT - VEOF - Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2016- lần thứ 1April 21, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 3/2016April 10, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 3/2016April 10, 2017

CBTT - VEOF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VEOF - Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2016April 3, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ năm 2016 - PL34 TT183March 31, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở năm 2016 - PL28/TT183March 31, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở năm 2016 - PL28/TT183March 31, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016March 31, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 2/2017March 7, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 2/2017March 7, 2017

CBTT - VEOF - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2016February 22, 2017

CBTT - VEOF - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2016February 22, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - Quý IV/2016February 10, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - Quý IV/2016February 10, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - tháng 01/2017February 8, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - tháng 01/2017February 8, 2017

VEOF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - quý IV năm 2016January 21, 2017

VEOF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - quý IV năm 2016January 21, 2017

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - Tháng 12/2016January 9, 2017

CBTT - Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOFNovember 17, 2016

CBTT - Thay đổi người điều hành quỹ VFF và VEOFNovember 17, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 10 năm 2016November 7, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 10 năm 2016November 7, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - quý III năm 2016October 24, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - quý III năm 2016October 24, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 9 năm 2016October 7, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 9 năm 2016October 7, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VEOFOctober 7, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo sửa đổi bản cáo bạch VEOFOctober 7, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định ký hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 8 năm 2016September 9, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định ký hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 8 năm 2016September 9, 2016

CBTT - VEOF - Điều lệ Quỹ (sửa đổi lần 3) - Tháng 8 năm 2016August 22, 2016

CBTT - VEOF - Điều lệ Quỹ (sửa đổi lần 3) - Tháng 8 năm 2016August 22, 2016

CBTT - VEOF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VEOF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VEOF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VEOF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Bất thường năm 2016August 19, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo Tài chính Bán niên đã Soát xét - Bán niên 2016August 15, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo Tài chính Bán niên đã Soát xét - Bán niên 2016August 15, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Bán niên 2016August 11, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Bán niên 2016August 11, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 07 năm 2016August 5, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Tháng 07 năm 2016August 5, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - VEOF - Thông báo Đại hội Nhà đầu tư Bất thường và Nội dung họp dự kiếnJuly 28, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Quý 2 năm 2016July 20, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư Quỹ mở - PL34/TT183 - Quý 2 năm 2016July 20, 2016

CBTT - VEOF - Thuyết minh Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý 02 năm 2016July 20, 2016

CBTT - VEOF - Thuyết minh Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý 02 năm 2016July 20, 2016

CBTT - VEOF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/TT183 - tháng 6/2016July 9, 2016

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ VEOFJuly 1, 2016

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2016 - Quỹ VEOFJuly 1, 2016

VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2016June 6, 2016

VEOF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2016June 6, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_01_2016June 6, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_01_2016June 6, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2016May 10, 2016

VEOF - Dieu le Quy - Sua doi lan 2April 22, 2016

VEOF - Dieu le Quy - Sua doi lan 2April 22, 2016

20160419 - Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2015 - VEOF_signedApril 20, 2016

20160419 - Nghi quyet Dai hoi Nha dau tu 2015 - VEOF_signedApril 20, 2016

20160419 - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2015 - VEOF_signedApril 20, 2016

20160419 - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2015 - VEOF_signedApril 20, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2016April 14, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2016April 14, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

VEOF - Tai lieu Dai hoi Nha Dau tu 2015- CBTTApril 7, 2016

VEOF - Tai lieu Dai hoi Nha Dau tu 2015- CBTTApril 7, 2016

Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy - Quy VEOF - 2015March 30, 2016

BCTC da kiem toan Quy Dau tu Co phieu Hung Thinh VinaWealth VEOF - 2015March 30, 2016

BCTC da kiem toan Quy Dau tu Co phieu Hung Thinh VinaWealth VEOF - 2015March 30, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

VEOF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2016March 7, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

Công bố thông tin ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư năm 2015 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealthFebruary 26, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VEOFFebruary 5, 2016

20160204 - CBTT - Sua doi So tay dinh gia - VEOFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VEOFFebruary 5, 2016

20160205 - CBTT - Sua doi Ban cao bach - VEOFFebruary 5, 2016

VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư - PL34 - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VEOF - Báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư - PL34 - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VEOF - Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quỹ mở - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VEOF - Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quỹ mở - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VEOF - Báo cáo Tài chính Quỹ mở - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

VEOF - Báo cáo Tài chính Quỹ mở - Quý 4 năm 2015January 25, 2016

Bao Cao Dinh Ky Hoat Dong Dau Tu-PL34-TT183 thang 12 2015January 12, 2016

Bao Cao Dinh Ky Hoat Dong Dau Tu-PL34-TT183 thang 12 2015January 12, 2016

Thong bao cap nhat thong tin BCB Quy VEOFJanuary 6, 2016

Thong bao cap nhat thong tin BCB Quy VEOFJanuary 6, 2016

Công bố thông tin về thay đổi Ngân hàng Giám sát và lưu kýOctober 5, 2015

Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹOctober 5, 2015

Thông báo thay đổi liên quan đến giao dịch chứng chỉ quỹOctober 5, 2015

20150630_Bao cao ban nien 2015August 13, 2015

20150630_Bao cao ban nien 2015August 13, 2015

20150805_Nghi_Quyet_Lay y kien NDT bang Van ban_VEOF_signedAugust 6, 2015

20150805_Nghi_Quyet_Lay y kien NDT bang Van ban_VEOF_signedAugust 6, 2015

Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien lay y kien bang van ban - VEOFJuly 1, 2015

Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien lay y kien bang van ban - VEOFJuly 1, 2015

VEOF - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2014April 16, 2015

VEOF - Bien ban Dai hoi Nha dau tu 2014April 16, 2015

VEOF bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toanMarch 31, 2015

VEOF bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toanMarch 31, 2015

VEOF Audited FS 2014March 31, 2015

VEOF Audited FS 2014March 31, 2015

VEOF GIM 2014 - Thư mời và Giấy ủy quyềnMarch 26, 2015

VEOF GIM 2014 - Thư mời và Giấy ủy quyềnMarch 26, 2015

VEOF GIM 2014 - Invitation letter and Letter of AuthorizationMarch 26, 2015

VEOF GIM 2014 - Invitation letter and Letter of AuthorizationMarch 26, 2015

VEOF GIM 2014 - Chương trình họpMarch 26, 2015

VEOF GIM 2014 - Chương trình họpMarch 26, 2015

THÔNG BÁO DAI HOI NHA DAU TU - VEOFMarch 26, 2015

THÔNG BÁO DAI HOI NHA DAU TU - VEOFMarch 26, 2015

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội nhà đầu tư 2014 - VEOFFebruary 13, 2015

Công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội nhà đầu tư 2014 - VEOFFebruary 13, 2015

20141118_CBTT_thay_doi_nguoi_dieu_hanh_quy_VEOFNovember 19, 2014

20141118_CBTT_thay_doi_nguoi_dieu_hanh_quy_VEOFNovember 19, 2014

20140801 CBTT - Bo nhiem NV dieu hanh quy VEOFSeptember 26, 2014

2014 0707 - VEOF - Ban Cao bach sua doiSeptember 26, 2014

20140717 VEOF - DH NDT lan I - Bien banSeptember 26, 2014

20140717 VEOF - DH NDT lan I - Nghi quyetSeptember 26, 2014

20140701 - VEOF - Giay Phep thanh lap QuySeptember 26, 2014

20140703 - VEOF - GIM ISeptember 26, 2014

20140701 - GCN Thanh lap quy VEOFSeptember 26, 2014

20140530 - Thông báo kết thúc IPO Quỹ VEOFSeptember 26, 2014

20140516 - Thông Báo kết thúc đợt chào bán CCQ VEOFSeptember 26, 2014

20140429 - Hội thảo nhà đầu tư - 8 &9-05-2014September 26, 2014

20140328 - TB Thay doi nguoi dieu hanh quy VEOFSeptember 26, 2014

20140317 - Thong bao phat hanh CCQ VEOF ra cong chungSeptember 26, 2014

VESAF_CBTT trước giao dịch mua của Nhà Đầu tư Vietnam Access Fund LimitedSeptember 17, 2018

VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch mua của Nhà Đầu Tư Vietnam Access Fund LimitedSeptember 14, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2018September 10, 2018

VESAF_CBTT trước giao dịch mua của Nhà Đầu tư Vietnam Access Fund LimitedSeptember 6, 2018

VESAF - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ - Bán niên 2018 - PL28August 24, 2018

VESAF_Báo cáo tổng kết hoạt động quỹ mở bán niên 2018August 14, 2018

VESAF_ Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018August 14, 2018

VESAF_ThongKePhiGiaoDich_PL27_TT183_BAN NIEN_2018August 10, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_BanNien_2018August 10, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2018August 7, 2018

VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch bán của Nhà Đầu tư Nguyễn Văn ThiếtAugust 1, 2018

VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_02_2018July 20, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_02_2018July 20, 2018

VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2018July 20, 2018

VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2018July 20, 2018

VESAF_CBTT đăng ký giao dịch bán của Nhà Đầu tư Nguyễn Văn ThiếtJuly 12, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_06_2018July 6, 2018

VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch bán của Nhà Đầu tư Nguyễn Văn ThiếtJuly 3, 2018

VESAF_CBTT hoàn tất giao dịch bán của Nhà Đầu tư Asia Investment Finance Ltd.July 3, 2018

VESAF_Người nội bộ đăng ký bán CCQ ASIA INVESTMENT FINANCE LTD 13/06/2018June 13, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_05_2018June 7, 2018

VESAF_Giao dịch bán của người nội bộJune 1, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_04_2018May 8, 2018

VESAF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2017April 27, 2018

VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2018April 17, 2018

VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_01_2018April 17, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_01_2018April 17, 2018

VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2018April 17, 2018

VESAF_Thông báo và tài liệu họp đại hội nhà đầu tư thường niên 2018April 11, 2018

VESAF - Thay đổi người điều hành Quỹ - Trần Thảo NguyênApril 7, 2018

VESAF - Bản cáo bạch thay đổi người điều hành Quỹ 06/04/2018April 7, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_03_2018April 6, 2018

VESAF - Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ năm 2017 - PL28April 2, 2018

VESAF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

PL12 - CBTT sau giao dich cua nguoi noi bo - Ho Thi My Diem 20180328_signedMarch 29, 2018

PHỤ LỤC SỐ 10 - CBTT truoc giao dich cua nguoi noi bo - Ho Thi My Diem - 21.03.2018 signedMarch 20, 2018

VESAF - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017March 16, 2018

VESAF - Bản cáo bạch 16/03/2018March 16, 2018

VESAF - Người nội bộ hoàn tất việc bán CCQ - Hồ Thị Mỹ Diễm 08/03/2018March 8, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_02_2018March 7, 2018

TT155_PL10 - CBTT truoc giao dich CCQ VESAF cua nguoi noi bo - Ho Thi My DiemFebruary 27, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_01_2018February 7, 2018

180108VC CBTT thay doi nguoi dieu hanh VESAFJanuary 26, 2018

180107VC QD cua TGD bo nhiem Nguoi dieu hanh quy VESAFJanuary 26, 2018

VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Quy_04_2017January 22, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_04_2017January 22, 2018

VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_04_2017January 22, 2018

VESAF_BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_04_2017January 22, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_12_2017January 8, 2018

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_11_2017December 8, 2017

VESAF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_10_2017November 7, 2017

VESAF - BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2017November 6, 2017

VESAF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2017November 6, 2017

VESAF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2017November 6, 2017

VESAF - PL28 Bao cao tong ket hoat dong quan ly quy ban nien 2017November 6, 2017

VESAF - Bản cáo bạch thay đổi lần I - 20/10/2017October 20, 2017

VESAF - Thông báo thay đổi bản cáo bạch lần IOctober 20, 2017

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Quy_03_2017October 19, 2017

VESAF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VESAF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2017October 19, 2017

20171006 - VESAF - Công bố thay đổi thành viên Ban đại diện QuỹOctober 6, 2017

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_09_2017October 6, 2017

VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_08_2017September 22, 2017

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017September 22, 2017

VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_07_2017September 22, 2017

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_07_2017September 22, 2017

VESAF_BCDinhKyHoatDongDauTu_QuyMo_PL34_TT183_Thang_08_2017September 8, 2017

VESAF_HoatDongVay_QuyMo_PL31_TT183_Thang_08_2017September 8, 2017

VESAF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Tuan_20170515June 29, 2017

VESAF_GiaTriTaiSanRong_QuyMo_PL24_TT183_Tuan_20170508June 29, 2017

VESAF - Thông báo thay đổi Điều lệ _Phụ lục 29/TT183June 9, 2017

VESAF - Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần thứ IJune 9, 2017

VESAF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần thứ IJune 7, 2017

VESAF - Biên bản Đại hội Nhà đầu tư lần thứ IJune 7, 2017

VESAF - Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư lần đầuMay 22, 2017

VESAF - Tài liệu họp Đại hội Nhà Đầu tư lần đầuMay 22, 2017

VESAF - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư lần đầuMay 16, 2017

VESAF - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư lần đầuMay 16, 2017

CBTT - VESAF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - tháng 04/2017May 9, 2017

CBTT - VESAF - Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ - PL34/ TT183 - tháng 04/2017May 9, 2017

VESAF Prospectus VietnameseMarch 30, 2017

VESAF Prospectus VietnameseMarch 30, 2017

CBTT - VESAF - Quyết định thay đổi người điều hành QuỹMarch 17, 2017

CBTT - VESAF - Quyết định thay đổi người điều hành QuỹMarch 17, 2017

VEOF_Monthly factsheet_Jul 18 VNAugust 24, 2018

VEOF_Monthly factsheet_Jul 18 ENAugust 24, 2018

VFF_monthly factsheet_Jul 18 ENGAugust 24, 2018

VFF_monthly factsheet_Jul 18 VNAugust 24, 2018

VEOF_Monthly factsheet_JUN 18 ENJuly 20, 2018

VEOF_Monthly factsheet_Jun 18 VNJuly 18, 2018

VFF_monthly factsheet_Jun 18 VNJuly 18, 2018

VFF_monthly factsheet_Jun 18 ENGJuly 18, 2018

VFF_Monthly factsheet_Apr 18 VNJuly 3, 2018

VFF_Monthly factsheet_Apr 18 ENJuly 3, 2018

VEOF_Monthly factsheet_Apr 18 VNJuly 3, 2018

VEOF_Monthly factsheet_May 18 ENJuly 3, 2018

VEOF_Monthly factsheet_Mar 18 VNJuly 3, 2018

VEOF_Monthly factsheet_Mar 18 ENJuly 3, 2018

VEOF_Monthly factsheet_Apr 18 ENJuly 3, 2018

VEOF_Monthly factsheet_May 18 VNJuly 3, 2018

VFF_Monthly factsheet_May 18 VNJuly 3, 2018

VFF_monthly factsheet_May 18 ENJuly 3, 2018

VFF_monthly factsheet_Mar 18 VNApril 16, 2018

VFF_monthly factsheet_Mar 18 ENApril 16, 2018

VFF_monthly factsheet_Feb 18 ENApril 16, 2018

VFF_monthly factsheet_Feb 18 VNApril 16, 2018

VEOF_monthly factsheet_Feb 18 VNApril 16, 2018

VEOF_monthly factsheet_Feb 18 ENApril 16, 2018

VEOF_Fund monthly factsheet-Jan 18 VNFebruary 23, 2018

VEOF_Fund monthly factsheet-Jan 18 ENFebruary 23, 2018

VFF_monthly factsheet_Jan 18 ENFebruary 23, 2018

VFF_monthly factsheet_Jan 18 VNFebruary 23, 2018

VEOF_Fund monthly factsheet_Dec 17 VNFebruary 7, 2018

VEOF_Fund monthly factsheet_Dec 17 ENFebruary 7, 2018

VFF_monthly factsheet_Dec 17 ENFebruary 7, 2018

VFF_monthly factsheet_Dec 17 VNFebruary 7, 2018

VFF_monthly factsheet - Nov 17 VNJanuary 2, 2018

VFF_monthly factsheet - Nov 17 ENGJanuary 2, 2018

VEOF_monthly factsheet - Nov 17 EngJanuary 2, 2018

VEOF_Fund monthly factsheet - Viet_2017.11January 2, 2018

VEOF_monthly factsheet - Sep 2017 VNNovember 18, 2017

VEOF_monthly factsheet - July 2017 VNNovember 18, 2017

VEOF_monthly factsheet - Oct 17 VNNovember 17, 2017

VEOF_monthly factsheet - Oct 17 ENNovember 17, 2017

VFF_monthly factsheet - Oct 17 VNNovember 17, 2017

VFF_monthly factsheet - Oct 17 ENNovember 17, 2017

VFF_monthly factsheet - Sep 17 VNOctober 23, 2017

VEOF_monthly factsheet - SEP 17 ENOctober 23, 2017

VFF_monthly factsheet - SEP 17 ENOctober 23, 2017

VEOF_monthly factsheet - Aug 2017 VNSeptember 28, 2017

VEOF_monthly factsheet - Aug 2017 ENSeptember 28, 2017

VEOF_monthly factsheet - Jun 2017 VNSeptember 28, 2017

VEOF_monthly factsheet - Jun 2017 ENSeptember 28, 2017

VEOF_monthly factsheet - May 2017 VNSeptember 28, 2017

VEOF_monthly factsheet - May 2017 ENSeptember 28, 2017

VFF_monthly factsheet - Aug 17 VNSeptember 21, 2017

VFF_monthly factsheet - Jul 17 VNSeptember 18, 2017

VFF_monthly factsheet - Jul 17 ENGSeptember 18, 2017

VFF monthly factsheet - Jun 17 VNSeptember 18, 2017

VFF monthly factsheet - Jun 17 ENGSeptember 18, 2017

VFF monthly factsheet - May 2017 ENSeptember 18, 2017

VFF monthly factsheet - May 2017 VNSeptember 18, 2017

VFF monthly factsheet - Apr 2017 VNSeptember 18, 2017

VFF monthly factsheet - Apr 2017 ENSeptember 18, 2017

VEOF monthly factsheet - Apr 2017 VNMay 26, 2017

VEOF monthly factsheet - Apr 2017 VNMay 26, 2017

VEOF monthly factsheet - Apr 2017 ENMay 26, 2017

VEOF monthly factsheet - Apr 2017 ENMay 26, 2017

VFF monthly factsheet - Mar 2017 VNApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Mar 2017 VNApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Mar 2017 ENApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Mar 2017 ENApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Feb 2017 VNApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Feb 2017 VNApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Feb 2017 ENApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Feb 2017 ENApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Mar 2017 VNApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Mar 2017 VNApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Mar 2017 ENApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Mar 2017 ENApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Feb 2017 VNApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Feb 2017 VNApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Feb 2017 ENApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Feb 2017 ENApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Jan 2017 ENApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Jan 2017 ENApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Jan 2017 VNApril 27, 2017

VEOF monthly factsheet - Jan 2017 VNApril 27, 2017

VFF monthly factsheet - Jan 2017 VNFebruary 15, 2017

VFF monthly factsheet - Jan 2017 VNFebruary 15, 2017

VFF monthly factsheet - Jan 2017 ENFebruary 15, 2017

VFF monthly factsheet - Jan 2017 ENFebruary 15, 2017

VEOF - Fund Annual report 2016February 10, 2017

VEOF - Fund Annual report 2016February 10, 2017

VFF - Fund Annual report 2016February 10, 2017

VFF - Fund Annual report 2016February 10, 2017

VEOF Monthly Factsheet Dec 2016 - VNJanuary 23, 2017

VEOF Monthly Factsheet Dec 2016 - VNJanuary 23, 2017

VEOF Monthly Factsheet Dec 2016 - ENJanuary 23, 2017

VEOF Monthly Factsheet Dec 2016 - ENJanuary 23, 2017

VFF monthly factsheet - Dec 2016 VNJanuary 18, 2017

VFF monthly factsheet - Dec 2016 VNJanuary 18, 2017

VFF monthly factsheet - Dec 2016 ENJanuary 18, 2017

Báo cáo cập nhật hoạt động các Quỹ - Quý III 2016January 16, 2017

Báo cáo cập nhật hoạt động các Quỹ - Quý III 2016January 16, 2017

VEOF monthly factsheet - Nov 2016 VNJanuary 4, 2017

VEOF monthly factsheet - Nov 2016 VNJanuary 4, 2017

VEOF monthly factsheet - Nov 2016 ENJanuary 4, 2017

VEOF monthly factsheet - Nov 2016 ENJanuary 4, 2017

VEOF monthly factsheet - Oct 2016 VNJanuary 4, 2017

VEOF monthly factsheet - Oct 2016 VNJanuary 4, 2017

VEOF monthly factsheet - Oct 2016 ENJanuary 4, 2017

VEOF monthly factsheet - Oct 2016 ENJanuary 4, 2017

VFF Monthly factsheet - Nov 2016 VNJanuary 4, 2017

VFF Monthly factsheet - Nov 2016 VNJanuary 4, 2017

VFF monthly factsheet - Nov 2016 ENGJanuary 4, 2017

VFF monthly factsheet - Nov 2016 ENGJanuary 4, 2017

VFF monthly factsheet - Oct 2016 VNNovember 29, 2016

VFF monthly factsheet - Oct 2016 VNNovember 29, 2016

VFF monthly factsheet - Oct 2016 ENNovember 29, 2016

VFF monthly factsheet - Oct 2016 ENNovember 29, 2016

VEOF monthly factsheet - Aug 2016 VNNovember 2, 2016

VEOF monthly factsheet - Aug 2016 VNNovember 2, 2016

VEOF monthly factsheet - Aug 2016 ENNovember 2, 2016

VEOF monthly factsheet - Aug 2016 ENNovember 2, 2016

VEOF monthly factsheet - Jul 2016 VNNovember 2, 2016

VEOF monthly factsheet - Jul 2016 VNNovember 2, 2016

VFF monthly factsheet - Sep 2016 VNOctober 13, 2016

VFF monthly factsheet - Sep 2016 VNOctober 13, 2016

VFF monthly factsheet - Sep 2016 ENGOctober 13, 2016

VFF monthly factsheet - Sep 2016 ENGOctober 13, 2016

VFF monthly factsheet - Aug 2016 ENSeptember 29, 2016

VFF monthly factsheet - Aug 2016 ENSeptember 29, 2016

VFF monthly factsheet - Aug 2016 VNSeptember 16, 2016

VFF monthly factsheet - Aug 2016 VNSeptember 16, 2016

VEOF monthly factsheet - May 2016 - FinalSeptember 2, 2016

VEOF monthly factsheet - May 2016 - FinalSeptember 2, 2016

VFF monthly factsheet - May 2016 - FinalSeptember 2, 2016

VFF monthly factsheet - May 2016 - FinalSeptember 2, 2016

20160722 - Báo cáo cập nhật hoạt động các Quỹ - Bán niên 2016September 2, 2016

20160722 - Báo cáo cập nhật hoạt động các Quỹ - Bán niên 2016September 2, 2016

VEOF monthly factsheet - May 2016 - FinalJune 22, 2016

VEOF monthly factsheet - May 2016 - FinalJune 22, 2016

VFF monthly factsheet - May 2016 - FinalJune 22, 2016

VFF monthly factsheet - May 2016 - FinalJune 22, 2016

VFF monthly factsheet - Apr 2016 - FinalJune 10, 2016

VFF monthly factsheet - Apr 2016 - FinalJune 10, 2016

VEOF monthly factsheet - April 2016 - FinalJune 10, 2016

VEOF monthly factsheet - April 2016 - FinalJune 10, 2016

20160524 - Báo cáo cập nhật hoạt động các Quỹ - Quý I năm 2016June 10, 2016

20160524 - Báo cáo cập nhật hoạt động các Quỹ - Quý I năm 2016June 10, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

20160413 - Thong bao ve viec nghi le Gio To Hung Vuong va 30 thang 4April 13, 2016

VFF monthly factsheet - Feb 2016 - IssueMarch 21, 2016

VFF monthly factsheet - Feb 2016 - IssueMarch 21, 2016

VEOF monthly factsheet - Feb 2016 - IssueMarch 21, 2016

VEOF monthly factsheet - Feb 2016 - IssueMarch 21, 2016

VFF monthly factsheet - Jan 2016February 25, 2016

VFF monthly factsheet - Jan 2016February 25, 2016

VEOF monthly factsheet - Jan 2016February 25, 2016

VEOF monthly factsheet - Jan 2016February 25, 2016

20160127 - Bao cao hoat dong nam 2015 quy VFF va VEOF - Final releaseFebruary 6, 2016

20160127 - Bao cao hoat dong nam 2015 quy VFF va VEOF - Final releaseFebruary 6, 2016

VEOF monthly factsheet - Nov 2015December 22, 2015

VEOF monthly factsheet - Nov 2015December 22, 2015

Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh 2015December 18, 2015

Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh 2015December 18, 2015

VFF monthly factsheet - Nov 2015December 15, 2015

VFF monthly factsheet - Nov 2015December 15, 2015

VFF monthly factsheet -Oct 2015November 16, 2015

VFF monthly factsheet -Oct 2015November 16, 2015

VEOF monthly factsheet - Oct 2015November 16, 2015

VEOF monthly factsheet - Oct 2015November 16, 2015

Báo cáo cập nhật hoạt động - Quý 3 năm 2015October 30, 2015

Báo cáo cập nhật hoạt động - Quý 3 năm 2015October 30, 2015

VFF monthly factsheet - Aug 2015September 14, 2015

VFF monthly factsheet - Aug 2015September 14, 2015

VEOF monthly factsheet - Aug 2015September 14, 2015

VEOF monthly factsheet - Aug 2015September 14, 2015

VFF monthly factsheet - Jul 2015August 14, 2015

VFF monthly factsheet - Jul 2015August 14, 2015

VEOF montly factsheet - Jul 2015August 14, 2015

VEOF montly factsheet - Jul 2015August 14, 2015

20150722 Cập nhật hoạt động - Quý 2 năm 2015July 29, 2015

20150722 Cập nhật hoạt động - Quý 2 năm 2015July 29, 2015

VEOF montly factsheet - May 2015 - FinalJune 29, 2015

VEOF montly factsheet - May 2015 - FinalJune 29, 2015

VFF monthly factsheet - May 2015 - FinalJune 29, 2015

VFF monthly factsheet - May 2015 - FinalJune 29, 2015

Báo cáo cập nhật hoạt động đặc biệt Quỹ VFFJune 10, 2015

Báo cáo cập nhật hoạt động đặc biệt Quỹ VFFJune 10, 2015

VFF - Special update EN - 20150608June 10, 2015

VFF - Special update EN - 20150608June 10, 2015

VFF monthly factsheet - Apr 2015May 29, 2015

VFF monthly factsheet - Apr 2015May 29, 2015

VEOF montly factsheet - Apr 2015May 22, 2015

VEOF montly factsheet - Apr 2015May 22, 2015

20150423 Cap nhat hoat dong - Quy 1 2015May 6, 2015

20150423 Cap nhat hoat dong - Quy 1 2015May 6, 2015

VFF monthly factsheet - Feb 2015March 25, 2015

VFF monthly factsheet - Feb 2015March 25, 2015

VEOF montly factsheet - Feb 2015March 25, 2015

VEOF montly factsheet - Feb 2015March 25, 2015

VFF monthly factsheet - Jan 2015February 13, 2015

VFF monthly factsheet - Jan 2015February 13, 2015

VEOF montly factsheet - Jan 2015February 13, 2015

VEOF montly factsheet - Jan 2015February 13, 2015

Bao Cao Quy 2014January 23, 2015

Bao Cao Quy 2014January 23, 2015

2014128 Cap nhat hoat dong - tháng 12 - FinalDecember 15, 2014

2014128 Cap nhat hoat dong - tháng 12 - FinalDecember 15, 2014

20141110 Ban tin thi truong - tháng 11November 13, 2014

20141110 Ban tin thi truong - tháng 11November 13, 2014

20141015 Ban tin thi truong - tháng 10October 15, 2014

20141015 Ban tin thi truong - tháng 10October 15, 2014

20140905 - VinaWealth Ban tin thi truong - tháng 09 2014September 26, 2014

20140805 - VinaWealth Ban tin thi truong - tháng 08 2014September 26, 2014

20140704 - VinaWealth Ban tin thi truong thang 7 2014September 26, 2014

20140606 - VinaWealth - Ban tin thi truong thang 6 2014September 26, 2014

20140404 - VinaWealth - Ban tin thi truong thang 4 2014September 26, 2014

20140304 - VinaWealth - Ban tin thi truong thang 3 2014September 26, 2014

20140203 - VinaWealth - Ban tin thi truong thang 2 2014September 26, 2014

Báo cáo tài chính

VinaCapital - Báo cáo tài chính Quý I/2018 - Bản Thuyết minhApril 20, 2018

VCFM - Giải trình chênh lệch LNST trên 10% của Q1.2018 so với cùng kì năm trướcApril 20, 2018

VinaCapital - Báo cáo tài chính Quý I/2018April 20, 2018

VinaCapital - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VEOF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VFF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VESAF - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017March 31, 2018

VinaCapital - Giải trình Báo cáo tài chính Q4.2017January 22, 2018

VinaCapital - Báo cáo tài chính Qúy 3/2017November 2, 2017

VFF_ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VFF - BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VEOF - ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_03_2017October 19, 2017

VEOF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_03_2017October 19, 2017

VEOF - Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017October 17, 2017

VEOF - ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017October 17, 2017

VEOF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_02_2017October 17, 2017

VEOF - BaoCaoTaiChinh_QuyMo_Quy_01_2017October 17, 2017

VFF - BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_01_2017October 17, 2017

VFF - Bao cao tai chinh soat xet ban nien 2017October 17, 2017

VFF - ThuyetMinhBaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017October 17, 2017

VFF - BaoCaoTaiChinh.QuyMo.TT198_BCQuy_02_2017October 17, 2017

VinaCapital - Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017October 17, 2017

VinaCapital - Báo cáo tài chính Quý II năm 2017October 17, 2017

VFF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý II/2015May 25, 2017

VFF - Báo cáo tài chính Quỹ mở - Quý II/2015May 25, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016May 25, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016May 25, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (điều chỉnh sau CBTT)April 27, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (điều chỉnh sau CBTT)April 27, 2017

CBTT - VinaWealth - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016March 31, 2017

Vinawealth - Financial Statements 2016March 31, 2017

Vinawealth - Financial Statements 2016March 31, 2017

Vinawealth HY report 2016 - VAS - VN_signed (2)August 15, 2016

Vinawealth HY report 2016 - VAS - VN_signed (2)August 15, 2016

BCTC da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth - 2015March 30, 2016

BCTC da kiem toan Cty CP QLQ VinaWealth - 2015March 30, 2016

20150810_Interim financial statement 30Jun2015August 14, 2015

20150810_Interim financial statement 30Jun2015August 14, 2015

20150810_Bao cao tai chinh giua nien do 30Jun2015August 14, 2015

20150810_Bao cao tai chinh giua nien do 30Jun2015August 14, 2015

VNW Bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toanMarch 31, 2015

VNW Bao cao tai chinh nam 2014 da kiem toanMarch 31, 2015

VNW Audited FS 2014March 31, 2015

VNW Audited FS 2014March 31, 2015

VinaWealth_Bao_cao_tai_chinh_ban_nien_duoc_kiem_toan_2014August 15, 2014

Báo cáo tài chính 2013June 26, 2014