Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

by VinaCapital_Admin

CHUYÊN GIA

Nhiều kinh nghiệm và thông thái

Đội ngũ của VinaCapital bao gồm những chuyên gia với hơn 50 năm kinh nghiệm cộng gộp về quản lý quỹ đầu tư luôn đặt lợi ích của của nhà đầu tư lên hàng đầu.

brook

Ông Brook Taylor

Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital & Giám đốc Tác nghiệp Tập đoàn VinaCapital

Ông Andy Hồ

Trưởng Bộ Phận Đầu Tư Tập đoàn VinaCapital & Chủ Tịch Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

Ông Don Lâm

Người đồng sáng lập, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital & Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Qũy VinaCapital

Bà Nguyễn Thị Thái Thuận (Thái)

Tổng Giám Đốc & Thành Viên HĐQT Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

Bà Nguyễn Hoài Thu

Giám đốc Điều hành Tập đoàn VinaCapital & Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

mr_duong

Ông Dương Vương

Trưởng Bộ Phận Đầu Tư Thị Trường Vốn Tập đoàn VinaCapital & Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung

Người quản lý Quỹ trái phiếu VFF

Ông Trần Văn Mẫn

Người quản lý Quỹ cổ phiếu VEOF

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI