Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

Home Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

Chuyên gia và đối tác của chúng tôi

by VinaCapital_Admin

CHUYÊN GIA

Nhiều kinh nghiệm và thông thái

Đội ngũ của VinaCapital bao gồm những chuyên gia với hơn 50 năm kinh nghiệm cộng gộp về quản lý quỹ đầu tư luôn đặt lợi ích của của nhà đầu tư lên hàng đầu.

Ông Don Lâm

Người đồng sáng lập, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital & Thành Viên Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Qũy VinaCapital

Ông Andy Hồ

Trưởng Bộ Phận Đầu Tư Tập đoàn VinaCapital & Chủ Tịch Hội Đồng Đầu Tư Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

brook

Ông Brook Taylor

Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital & Giám đốc Tác nghiệp Tập đoàn VinaCapital

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI